Serviciul Audit public intern

Serviciul Audit public intern

Serviciul de audit public intern își desfășoară activitatea în baza Acordului de cooperare pentru  organizarea și exercitarea  funcției de audit intern, semnat între ADI Ialomița și următoarele 52 unități administrative.(vezi tabel)

NR. CRT.

UAT

1

ADÂNCATA

2

ALBEȘTI

3

ALEXENI

4

AMARA

5

ANDRĂȘEȘTI

6

ARMĂȘEȘTI

7

AXINTELE

8

BALACIU

9

BĂRBULEȘTI

10

BĂRCĂNEȘTI

11

BORDUȘANI

12

BUCU

13

BUEȘTI

14

CĂZĂNEȘTI

15

CIOCÂRLIA

16

CIOCHINA

17

CIULNIȚA

18

COCORA

19

COLELIA

20

COSÂMBEȘTI

21

COȘERENI

22

DRIDU

23

FIERBINȚI-TÂRG

24

GÂRBOVI

25

GHEORGHE DOJA

26

GHEORGHE LAZĂR

27

GIURGENI

28

GRINDU

29

GRIVIȚA

30

GURA IALOMIȚEI

31

JILAVELE

32

MAIA

33

MĂRCULEȘTI

34

MIHAIL KOGĂLNICEANU

35

MILOȘEȘTI

36

MOLDOVENI

37

MOVILA

38

MOVILIȚA

39

MUNTENI-BUZĂU

40

OGRADA

41

PERIEȚI

42

RĂDULEȘTI

43

REVIGA

44

ROȘIORI

45

SĂRĂȚENI

46

SFÂNTUL GHEORGHE

47

STELNICA

48

SUDIȚI

49

TRAIAN

50

VALEA CIORII

51

VALEA MĂCRIȘULUI

52

VLĂDENI

 

Serviciul audit public intern în sistem  de cooperare are în componență la momentul actual, un coordonator serviciu de audit public intern și 7 auditori.

Serviciul de audit public intern are următoa­rele atribuţii specifice :

 1. a) elaborarea normele meto­dologice proprii privind exercitarea acti­vităţii de audit public intern din cadrul prezentului acord, apro­bate de entitatile publice partenere  semnatare şi avizate, pentru conformi­tate, de Unitatea Centrală de Ar­monizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
 2. b) elaborarea pla­nului anual si multianual de audit intern în cooperare cu reprezentanţii entitatilor publice partenere semnatare si să estimeze durata de realizare a fiecărei mi­siuni de audit public intern ;               
 3. c) să efectueze in condiţii de calitate a misiunilor de audit public intern privind evaluarea siste­melor de management şi control intern specifice entităţii publice ;
 4. d) să asigure monitorizarea rea­lizării misiunilor de audit public intern, precum şi activităţilor de supervizare a acestora;
 5. e) să raporteze rezultatele mi­siunilor de audit public intern, respectiv constatările, concluziile şi recomandările către conducatorii entitatilor publice auditate ;
 6. f) să raporteze operativ şi ex­clusiv problemele şi iregularită­ţile constatate, către conducătorul entităţii publice auditate;
 7. g) să elaboreze raportul anual al activităţii de audit public in­tern ;
 8. h) să asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor rezultate în urma activităţilor de audit pu­blic intern desfăşurate.

           

Serviciul de audit public intern asigură efec­tuarea misiunilor de audit public intern de   conformitate,  de perfor­manţă sau  consiliere, solicitate de către entitățile publice locale partenere     semnatare ale prezentului acord , şi formulează recomandări şi con­cluzii pentru îmbunătăţirea acti­vităţilor  auditate.

Informatii si documente

Ghidul se adresează potenţialilor beneficiari, respectiv unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

Ghidul solicitantului 2023 Anexe Ghid 2023

Program

 • Luni - Joi
  08:30 - 17:00
 • Vineri
  08:00 - 14:00
 • Sambata
  Inchis
 • Duminica
  Inchis

Inscrie-te la newsletter

Inscrie-te acum si fii primul care afla de cele mai noi informatii.
Back to top