Departament Financiar- Contabil și Administrativ

Departament Financiar- Contabil și Administrativ

În cadrul Departamentului Financiar- contabil și Administrativ își desfășoară activitatea managerul financiar și contabilul cu atribuții de resurse umane și financiar -contabile.

Managerul financiar  organizează, coordonează, controlează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către salariații departamentului.

Atribuțiile departamentului sunt:

 1. Verificarea și organizarea condicii de prezență a personalului asociației, întocmirea lunară a foii colective de prezență, a statului de plată și a documentelor prin care se acordă și alte drepturi salariaților, în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă;
 2. Efectuarea plății salariaților și a celorlalte drepturi de natură salarială, întocmirea declarațiilor privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și depunerea în termen a acestora la instituțiile beneficiare;
 3. Completarea Registrului de Evidență a Salariaților ( REVISAL), ori de câte ori se produc schimbări în situația salariaților. Comunicarea Registrului de Evidență al Salariaților (REVISAL) către Inspectoratul Teritorial de Muncă și a altor documente, conform legislației muncii în vigoare;
 4. Comunicarea oricărei documentații privind încheierea și/sau modificarea contractelor individuale de muncă ale salariaților, către director, în scopul obținerii deciziei de aprobare. Întocmirea informărilor către salariați, având ca obiect modificarea unor clauze din contractele individuale de muncă;
 5. Asigurarea aplicării de către asociație, în calitate de angajator a reglementărilor legale de protecție a muncii, de sănătate și securitate în muncă;
 6. Întocmirea adeverințelor doveditoare ale calității de salariat și ale veniturilor salariaților, la cererea scrisă sau verbală a acestora;
 7. Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de evidențele activității de resurse umane ale asociației; 
 8. Întocmirea evidenței contabile a veniturilor și cheltuielilor asociației.
 9. Prezentarea Consiliului Director, directorului, cenzorului și altor organe de control competente a oricăror note, informări, documente referitoare la evidența financiar- contabilă a asociației;

Informatii si documente

Ghidul se adresează potenţialilor beneficiari, respectiv unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

Ghidul solicitantului 2021 Anexe Ghid 2021

Program

 • Luni - Joi
  08:30 - 17:00
 • Vineri
  08:00 - 14:00
 • Sambata
  Inchis
 • Duminica
  Inchis

Inscrie-te la newsletter

Inscrie-te acum si fii primul care afla de cele mai noi informatii.
Back to top