Departament Accesare Fonduri și Consiliere U.A.T.-uri asociate

Departamentul Accesare fonduri europene și consiliere U.A.T.-uri

Departamentul Accesare Fonduri și Consiliere unități administrativ- teritoriale (U.A.T.-uri) își desfășoară activitatea cu 3 (trei) experți, 1 expert achiziții publice, un expert accesare fonduri și un expert verificator documentații tehnico-economice.

 Atribuțiile expertului în achiziții publice constau în asigurarea de consultanță gratuită pentru unitățile administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, și constau în:

            - consultanță pentru întocmirea formelor de publicitate necesare pentru demararea procedurilor de achiziție publică;

- consultanță pentru întocmirea documentației de atribuire ținând cont de informațiile comunicate de către autoritatea contractantă în special a caietului de sarcini care va ține cont de documentația tehnică pusă la dispoziție de către aceasta (acolo unde este cazul);

- consultanță pe parcursul procesului de evaluare, a ofertelor (deschidere a ofertelor, verificarea criteriilor de calificare și de selecție stabilite prin documentația de atribuire, conformității modului de prezentare și organizare a propunerilor financiare în raport cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, analiza si evaluarea propriu-zisă a propunerilor financiare și tehnice depuse în cadrul procedurii va fi efectuată de către comisia de evaluare cu suport din partea noastră;

- consultanță pentru formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici;

- asigurarea consultanței în elaborarea documentației necesară în cazul eventualelor contestații cu privire la derularea procedurii în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

- asigurarea asistenței și consultanței în ceea ce privește încheierea contractului de achiziție publică;

- îndeplinirea și a altor sarcini repartizate de către Consiliul Director, Adunarea Generală și Directorul Asociației.

 

 Atribuțiile expertului în accesare fonduri sunt:

- identificarea programelor de finanțare potrivite necesităților și problemelor pe care își propune să le rezolve asociația;

- planificarea elaborării cererii/cererilor de finanțare și a anexelor acesteia/acestora;

- elaborarea, în strânsă colaborare cu personalul relevant al asociației, a cererii de finantare și anexelor acesteia;

            - coordonarea procesului de elaborare și depunere a cererii/cererilor de finantare și anexelor acesteia/ acestora;

- contribuție la procesul de semnare a contractului de finanțare (corespondență evaluatori, corespondentă privind îndeplinirea condițiilor pentru semnarea contractului de finantare), respectiv la

înțelegerea motivelor de respingere a cererilor de finanțare;

            - contribuție la implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, din punct de vedere al procedurilor specifice fiecaruia din programele de finantare;

-participarea la evaluarea cererilor de finantare primite în cadrul P.J.D.L.;

-participarea la procesul de monitorizare a implementări proiectelor finanțate prin P.J.D.L.;

- analizează şi răspunde la toate solicitările pe teme specifice activităţii desfăsurate;

- întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată;

- colaborează cu toate compartimentele din cadrul asociatiei.

- îndeplinirea și a altor sarcini repartizate de către Consiliul Director, Adunarea

Generală și directorul asociației pentru buna funcționare a asociației.

 

Atribuțiile expertului verificator documentații tehnico-economice constau în asigurarea de consultanță gratuită pentru unitățile administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, și constau în:

 1. Oferă consultanță, analizează și verifică documentaţiile tehnico-economice având în vedere următoarele:
 2. a) cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate şi sunt calculate cu respectarea standardelor de cost în vigoare;

2. Urmăreşte şi sprijină colaborarea beneficiarilor şi proiectanţilor cu finanțatorul pentru transmiterea documentaţiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare

Informatii si documente

Ghidul se adresează potenţialilor beneficiari, respectiv unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

Ghidul solicitantului 2023 Anexe Ghid 2023

Program

 • Luni - Joi
  08:30 - 17:00
 • Vineri
  08:00 - 14:00
 • Sambata
  Inchis
 • Duminica
  Inchis

Inscrie-te la newsletter

Inscrie-te acum si fii primul care afla de cele mai noi informatii.
Back to top